hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Охранителна Компания Загора ООД

logo ohrana

 

Дружеството осъществява охранителна и сигнално-охранителна дейност при спазване на действащите лицензионни и разрешителни режими, както и всички останали незабранени от закона дейности.

На 06.06.2012 г. МВР – Главна Дирекция „Охранителна Полиция” издава лиценз N 1974 за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България.

На 07.06.2012г са сключени договори с дъщерните дружества на ‘’Холдинг Загора’’ООД за извършване на охранителна дейност.

Прокурист на дружеството е г-н Станислав Станилов.