hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Търговия с ел.енергия

Zagora Energy


''Загора Енерджи" е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора"ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Дружеството се старае да  обезпечи енергийните потребности на клиентите си  чрез:

  •     консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
  •     конкурентна и стабилна цена
  •     сигурност при доставка на електроенергия
  •     коректност и лоялност в отношенията