hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Добив и производство на инертни материали

dobiv-na-inertni-materiali

Строителните дейности в Холдинг Загора са представени от дружествата ‘’Стройкомбинат – M‘‘АД и ‘’Строителна Компания Загора‘‘ ЕАД.

Дейността на Стройкомбинат – М е съсредоточена в производство на строителни материали и изделия за собствени нужди и за нуждите на клиентите:

  •      Добив и производство на инертни материали – пясък, филц, чакъл, баластра
  •      Производство на бетонови и строителни разтвори
  •      Заготовка на армировка
  •      Производство на бетонни изделия
  •      Производство на метални конструкции
  •      Производство на електрически табла