hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Строително - ремонтни дейности

stroitelni-deinostiСтроителните дейности в Холдинг Загора са представени от дружествата "Стройкомбинат–М" АД и "Строителна Компания Загора" ЕАД.

"Строителна Компания Загора" ЕАД е специализирана в строителството на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски сгради.

Разполага с високо квалифицирани екипи в грубото строителство и довършителните строителни работи.

Като изпълнител фирмата менажира строителния процес – разработва подробни строителни графици за всички участници в строителството, контролира работата (количествено, качествено и по график) на фирмите-подизпълнители; представя на инвеститора окончателни протоколи; предава и въвежда в експлоатация строежа.