hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Трудова медицина

trudova-medicina1

Трудовата медицина в Холдинг Загора е представена от ''Загора Медикъл'' ЕООД.

Основната дейност е свързана с:

  • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите
  • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасни условия за труд и здраве при работа
  • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; наблюдение на здравното състояние на работещите;
  • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа
  • създаване, водене и съхраняване на документацията, свързана с дейността.