hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Политика

Корпоративна отговорност Холдинг Загора АД

‘’Холдинг Загора’’ ООД е приел социално отговорното поведение като свое задължение.

Отговорното поведение помага да се контролира оперативния риск в Дружеството, да се осигури устойчивото развитие и да се продължи да бъде добре разпознаем и с добра репутация.

Холдингът управлява ефективно потреблението си на ток и гориво във всички негови дружества, изхвърля отпадъците си отговорно и осигурява високо качество на продуктите си.

Ръководството на “Холдинг Загора”ООД следва ясно дефинирана и обявена пред персонала и партньорите политика по управление на качеството. 

В съответствие с високата социална и гражданска отговорност на ‘’Холдинг Загора’’ ООД, е и активната благотворителна дейност, която развива.

 Приоритет в дарителската дейност на Холдинга са истински нуждаещите се организации и лица.

През годините са финансирани или подпомагани хора в неравностойно положение или деца сираци с материали и консумативи.

Холдинг Загора подпомага и развитието на спорта.

Подкрепят се и инициативи, свързани с повишаване на националното самосъзнание и качеството на живот чрез опазване на изкуството, културното и историческо наследство на България.  

 ПОЛИТИКА