hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Сребърен знак за дарителство за 2019 година получи ХОЛДИНГ ЗАГОРА

daritelstvoХОЛДИНГ ЗАГОРА е отличен със сребърен знак за 2019 година от фондация BCause за развитието на програми за редовно дарителство от работното място сред служителите.

През изминалата 2019 година служители на компаниите от Холдинг Загора дариха по ведомост 2 660 лева. За поредна година работниците и служителите имат възможност да подкрепят ежемесечно със сума по желание в подкрепа на различни каузи. Традиционно холдинга подкрепя стипендии „Готови за успех“ в подкрепа на младежи-отличници без родители.

През годината работещите в ХОЛДИНГ ЗАГОРА се включиха в няколко благотворителни инициативи, като една от тях беше подкрепа за лечението на Камелия Добрева, за която с общи усилия от анонимни дарения и с подкрепа на дружествата се събраха 15 000лева.

Холдинг Загора подкрепя вече повече от 10 години НФ „Свети Никола“ чрез целогодишни дарения за сираци,инвалиди ,старчески домове,домове за незрящи и болници. Благодарение на общите усилия на всички благодетели на Фонда, през 2019 г. бе закупена барокамера за лечение на деца с детска церебрална парализа от ДМСГД гр. Дебелец.

На традиционната дарителска вечер през месец декември, организирана в партньорство между множество организации и клубове в Стара Загора и Обществен дарителски фонд бяха направени дарения от Холдинг Загора в размер на 2000 лв. в подкрепа на проекти насочени към деца и млади хора.

 

Благодарим на всички за подкрепата и отворените сърца за добро!

Ръководство на ХОЛДИНГ ЗАГОРА
12.02.2020г