hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

"Хранинвест-ХМК" АД с поредна инвестиция

Поредна инвестиция в подобряване на работната среда и качеството на живот и труд стана факт в "Хранинвест-ХМК" АД, Стара Загора.

Тя е на стойност 74 000 лв., осигурени по линия на Европейския социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1933-C02 "Подобряване на работната среда и качеството на живот и труд и развитие на политиката на околната среда".

Средствата са вложени в цеховете ''Съдове и резервоари" и "Заварени конструкции", има инвестиции и в участъка за боядисване и пясъкоструене.

Закупени са лични предпазни средства за полировчици, пясъкоструйчици и заварчици.

Дружеството се оборудва и с два броя заваръчни плотове за улеснение на работата на шлосери и заварчици.